Kategória: Jednoduchý princíp

jednoduché princípy života. Aj teória aj ako spozorovať prítomný vzorec alebo už tak zakorenený, že to je reflex.

Tento príklad ukazuje, ako môže trauma z detstva viesť k problematickým vzorcom správania v dospelosti a zdôrazňuje význam self-reflexie a terapeutickej intervencie pri prerušovaní týchto cyklov. Situácia: Predstavme si osobu, ktorá ako dieťa zažila zradu…