Kategória: Skryté vzorce – ako ich rozspoznať

Skryté vzorce, reálne príklady z praxe, skutočné udalosti a pohľad na traumy a ich skryté prejavy ako ich rozpoznať. Nájdeš tu aj príklady ako si sám určiť, či je reakcia po traume ešte prítomná.

Tento príklad ukazuje, ako môže trauma z detstva viesť k problematickým vzorcom správania v dospelosti a zdôrazňuje význam self-reflexie a terapeutickej intervencie pri prerušovaní týchto cyklov. Situácia: Predstavme si osobu, ktorá ako dieťa zažila zradu…