Príklad: Neschopnosť dôverovať

Tento príklad ukazuje, ako môže trauma z detstva viesť k problematickým vzorcom správania v dospelosti a zdôrazňuje význam self-reflexie a terapeutickej intervencie pri prerušovaní týchto cyklov.

Situácia: Predstavme si osobu, ktorá ako dieťa zažila zradu alebo opustenie zo strany dôležitého dospelého (rodiča, opatrovníka). Táto zradu môže mať podobu emocionálneho zanedbávania, fyzického opustenia alebo klamu.

Automatická reakcia: Ako dospelý môže táto osoba nevedome predpokladať, že ostatní ľudia sú tiež nedôveryhodní alebo ju chcú opustiť. To môže viesť k automatickým reakciám, ako sú:

 • Odmietnutie blízkosti alebo intímnych vzťahov: Aby sa chránila pred ďalším zranením, osoba môže instinktívne držať ľudí na distancii, dokonca aj keď si túži po blízkosti.
 • Hyper-vigilancia: Osoba môže byť mimoriadne ostražitá a podozrievavá voči náznakom, že niekto môže byť nespoľahlivý alebo že ju chce opustiť.
 • Náhle ukončenie vzťahov: Pri najmenšom známke problému alebo konfliktu môže osoba ukončiť vzťahy rýchlo a definitívne, aby predišla predpokladanému zraneniu.

Následné uvedomenie: Po niekoľkých takýchto udalostiach si osoba možno začne uvedomovať, že jej reakcie sú extrémne alebo že jej vzťahy trpia kvôli jej nedôvere. Možno sa dokonca zamyslí nad tým, že tieto reakcie majú korene v jej detstve.

Ako zmeniť tento vzorec:

 1. Terapia: Práca s terapeutom môže pomôcť rozpoznať a adresovať korene týchto problémov. Terapeut môže pomôcť osobám pochopiť a spracovať svoje skúsenosti z detstva.

 2. Učenie sa novým vzorcom vzťahov: Pomocou terapie alebo samostatného učenia sa môže osoba učiť, ako budovať zdravé vzťahy založené na dôvere.

 3. Pozorovanie a reflektovanie reakcií: Keď osoba začne rozpoznávať svoje automatické reakcie, môže sa zámerné rozhodnúť reagovať inak. Toto vyžaduje čas a trpezlivosť, ale je to kľúčové pre prerušenie vzorca.

 4. Podpora a zdieľanie: Hovoriť o svojich pocitoch a skúsenostiach s dôveryhodnými priateľmi alebo vo skupinách podpory môže posilniť pocit bezpečia a pomôcť prekonať obavy z blízkosti.

Ďalšie kroky na zmenu vzorca:

 1. Postupné budovanie dôvery: Namiesto toho, aby osoba okamžite reagovala na staré vzorce, môže sa snažiť postupne a zámerně budovať dôveru v ostatných. Toto zahŕňa dávanie druhým šancu, počúvanie ich perspektív a otvorené vyjadrovanie svojich pocitov a potrieb.

 2. Zameranie na súčasnosť: Často sa ľudia, ktorí prežili traumu, obávajú budúcnosti alebo obmieňajú minulosť. Učenie sa byť „tu a teraz“ prostredníctvom praktík ako mindfulness alebo meditácia môže pomôcť zmierniť úzkosť a zlepšiť regulačné schopnosti.

 3. Osobný rozvoj a sebauvedomovanie: Osobný rozvoj prostredníctvom kníh, workshopov, kurzov a iných vzdelávacích zdrojov môže posilniť sebavedomie a poskytnúť nové nástroje na spracovanie minulých zážitkov a budovanie nového života.

 4. Sebakompašia: Rozvíjanie sebakompašie je kľúčové pre ľudí, ktorí zažili traumu. To zahŕňa naučiť sa byť láskavý k sebe samému, odpúšťať si minulé chyby a prijímať svoje emócie bez súdu.

 

Prekonanie automatických reakcií z traumy z detstva vyžaduje čas, trpezlivosť a často aj odbornú pomoc. Avšak s pravými nástrojmi a podporou je možné vybudovať zdravšie vzťahy a lepšie reagovať na výzvy súčasného života. Každý malý krok k pochopeniu a zlepšeniu vlastných reakcií môže viesť k výrazným zmenám v tom, ako sa človek cíti a ako sa správa v svojom každodennom živote.

Ak budeš cítiť, že nechceš všetko testovať sám, existuje možnosť sprievodcu. Bude mi cťou sa s tebou raz týždenne alebo intenzívnejšie podľa potreby spojiť a spoločne rásť. Neváhaj. Ak toto čítaš, vesmír ti dáva znamenie. teda ak chceš žiť lepší život mať zdravé vzťahy, vedieť sa starať o seba, telo a vedomie. +421 950 421 727